Yaz Stajı

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama programından mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra mesleki uygulama stajı yapması beklenmektedir.

Mesleki uygulama stajlarının süresi toplamda asgari 60 işgünüdür (12 hafta) ve 4. ve 6. dönemlerin bitiminde yapılması öngörülmektedir.

Öğrenciler, TED Üniversitesi'nin Staj Yönergesi ile belirlenen genel staj prosedürlerine uymak zorundadır. Öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonu'nun onayıyla, stajlarını yurt içinde veya yurt dışında uygun görülen kurumlarda gerçekleştirebilir.

Stajlar için, üniversitemize kamu sektörünün tanıdığı kontenjanların yanı sıra, üniversitemizin bağlı olduğu Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı'nın beraber çalıştığı özel sektör firmalarında öğrencilerimize olanaklar yaratılacaktır.

Üniversite genelinde stajların koordinasyonu ve danışmanlığı Kariyer Merkezi tarafından da desteklenmektedir.