Ana içeriğe atla

Hakkımızda

TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, bölge, kent ve kent parçalarının çok disiplinli bir yaklaşım ile tasarımı ve planlama pratiklerini içermektedir. 

İnsanın kendi varlığını sürdürmek için varettiği barınakları, sokakları, mahalleleri, kentleri ve bölgeleri üretmek ve yeniden üretmek, yaşama ve mekâna düzen vermek, Şehir ve Bölge Planlaması eyleminin temellerini oluşturmaktadır. TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama eğitimi, salt mekân sorunlarının ötesinde öğrencilerin sorun tanımlama ve çözme becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir. 

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama eğitimi aşağıdaki temeller ile kurgulanmıştır: 

  • Kentleşmenin hızlı olarak sürdüğü ve kentlerin mevcut yapılaşmış alanlarının yeniden üretiminin daha da önem kazandığı Türkiye’deki özgün koşullar altında, bütün ile parçalar arasındaki bağlar, eğitim programındaki derslerin esasını oluşturmaktadır
  • İster ana plan, ister yapısal plan olsun, şehir plancıları parça-bütün ilişkisini denetleyecek becerilere sahip olmayı ve çevreye biçim vermeyi bilmek zorundadır
  • Aktörler, çatışmalar ve ittifaklardan oluşan bir ortamda plancılar ikna etmeyi ve uzlaşmayı da öğrenmelidir
  • Tanımlaması zor da olsa, “kamu yararı” kavramı irdelenmeli ve vurgulanmalıdır
  • Uzmanlaşma, plancılar için her zaman bir amaç olmalıdır. Plancı plancılar, tasarımcılar, mekânsal etkileşim modeli uzmanları, ulaşım modelcileri, altyapı çözümleyicileri, taşınmaz geliştiricileri, coğrafya ile ilgilenenler, sosyal kuram, tarih, konut gibi alanlarda sürekli olarak farklılaşmalıdır. Bu anlamda, planlamanın çok geniş bir bağlamı vardır.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, benzeri bölümlerden farklı olarak üç temel alanda uzmanlaşan bir mezun kitlesi hedeflemektedir. Bunlardan ilki “kentin tasarımı”, ikincisi “kentin mühendisliği”, üçüncüsü ise “kentin toplumsal analizi” şeklinde tanımlanmıştır. 

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, öğrencilerine kentlerin gerçek problemlerini çözmeye yönelik uygulama ağırlıklı ve aynı zamanda akademik araştırma odaklı, alanında özgün ve özgür bir eğitim programı sunmaktadır. Bunu yaparken öğrencilerin güncel gelişmeleri, teknolojik ilerlemeleri takip etmesi sağlanmakta ve günümüz kompleks sistemleri olarak kentlerin şekillenmesinde etkin müdahalelerde bulunabilecek, analitik düşünebilen, çok disiplinli bakışa yatkın ve sorumlu genç plancılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.