Ana içeriğe atla

Yaz Stajı

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama programından mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra mesleki uygulama stajı yapması beklenmektedir.

Mesleki uygulama stajlarının süresi toplamda asgari 60 işgünüdür (12 hafta) ve 4. ve 6. dönemlerin bitiminde yapılması öngörülmektedir.

Öğrenciler, TED Üniversitesi'nin Staj Yönergesi ile belirlenen genel staj prosedürlerine uymak zorundadır. Öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonu'nun onayıyla, stajlarını yurt içinde veya yurt dışında uygun görülen kurumlarda gerçekleştirebilir.

Üniversite genelinde stajların koordinasyonu ve danışmanlığı Kariyer Merkezi tarafından da desteklenmektedir.

Stajla ilgili belgeler aşağıdan erişilebilir:

Yaz Stajı I - Araştırma ve Analiz Stajı - CITY399

Yaz Stajı Değerlendirme Kriterleri (CITY399 - İngilizce İçerik)
Staj Onay Formu
Stajyer Değerlendirme Formu
 

Yaz Stajı II - Planlama ve Tasarım Stajı - CITY499

Yaz Stajı Değerlendirme Kriterleri (CITY499 - İngilizce İçerik)
Staj Onay Formu
Stajyer Değerlendirme Formu