Ana içeriğe atla

SSS

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmek için özel yetenek sınavı gerekir mi?

Hayır, TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne girmek için ayrı bir yetenek sınavına girmeye ihtiyaç yoktur. Bölüme MF-4 puan türü ile öğrenci alınır.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimi kaç yıldır?

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimi 4 yıldır.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde başarılı olmak için çizim yeteneği gerekli midir?

Hayır, planlama ve tasarım eğitiminde başarılı olmak için öğrencinin çizim yeteneğinin olması gerekli değildir. Bu mesleği icra edebilmek için gerekli teknik çizim donanımı TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde eğitimin ilk yılında bahar ve güz dönemlerinde verilmekte olan "Mimarlık ve Planlamada Grafik İletişim Teknikleri" dersi kapsamında teorik bilgi ve pratiğe dayalı olarak mevcut teknoloji arayüzleri ve programlar aracılığıyla öğretilmektedir. 

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü diğer bölümlerden ders alabilir mi?

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri bölümler arası oluşturulan ortak havuz derslerinden istediklerini alabilirler.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'yle Erasmus Programı kapsamında öğrenim anlaşması olan üniversite var mı?

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Cracow Teknoloji Üniversitesi arasında Erasmus öğrenim anlaşması bulunmaktadır.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarının kariyer olanakları nelerdir?

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, "genel plancı" değil, kimi alanlarda bilgi ve becerilerini derinleştiren "uzman plancı" eğitimine dayandırılmaktadır.

Bu çerçevede şehir plancıları merkezi ve yerel yönetimler ile özel sektörde geniş iş olanaklarına sahip olacaklardır. Mekâna dair düzenlemelerde gerektiğinde iş yöneten, gerektiğinde diğer yöneticilere problemleri, çözüm önerilerini ve seçenekleri sunan bir çerçevede mesleklerini yürütebileceklerdir.

Programdan mezun olacaklar şehir ve bölge plancısı olarak bakanlıklar ve devlet planlama kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üst ölçekli bölgesel planlama birimleri, bağımsız planlama kurumları, benzeri pek çok farklı alanında ve ilgili sektörde çalışabileceklerdir. Bununla birlikte, TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans programı mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek Şehir Planlama disiplini içinde araştırmacı, akademisyen olarak da çalışmalarına devam edebilirler.