Ana içeriğe atla

Kariyer Olanakları

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, "genel plancı" değil, kimi alanlarda bilgi ve becerilerini derinleştiren "uzman plancı" eğitimine dayandırılmaktadır.

Bu çerçevede şehir plancıları merkezi ve yerel yönetimler ile özel sektörde geniş iş olanaklarına sahip olacaklardır. Mekâna dair düzenlemelerde gerektiğinde iş yöneten, gerektiğinde diğer yöneticilere problemleri, çözüm önerilerini ve seçenekleri sunan bir çerçevede mesleklerini yürütebileceklerdir.

Programdan mezun olacaklar şehir ve bölge plancısı olarak bakanlıklar ve devlet planlama kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üst ölçekli bölgesel planlama birimleri, bağımsız planlama kurumları, benzeri pek çok farklı alanında ve ilgili sektörde çalışabileceklerdir. Bununla birlikte, TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama lisans programı mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek Şehir Planlama disiplini içinde araştırmacı, akademisyen olarak da çalışmalarına devam edebilirler.